Totenviken Kirke

Galleriet.

 

   Fra 1. januar 1898 var det første valgte kirketilsynet i arbeid. Det er trolig at det var de som sendte søknaden om tillatelse til å få bygge galleriet i kirken, til Hamar stiftsdireksjon.

   Søknaden ble ganske fort behandlet og innvilget. I løpet av 1901 var galleriet kommet på plass. På vegne av byggekomiteen kunne O. H. Hammerstad og Peder Wang 22. november 1901 sende følgende erklæring til stiftsdireksjonen via kirketilsynet:

  Efter anmodning af kirketilsynets formand A. Ingebretsen har undertegnede besørget opførelse af Galleri i Viken kapell. Man tillader sig i den anledning at underrette det ærede kirketilsyn om at galleriet er opført efter den approberte tegning, og for snedkerarbeidets vedkommende fuldt ferdigt. Derimod mangler det maling, som man har fundet burde udsættes til sommeren af hensyn til den sene årstid.

Den 12. desember meddelte stiftsdireksjonen at den hadde ingen innvending mot utsettelsen av malerarbeidet.

 

 

 

 

 

 

 

 

© COPYRIGHT  Alle Rettigheter forbeholdes  sv-mon.net