Totenviken Kirke
 

Alteret

Alterets front er inndelt i tre felt. I det midtre feltet står bokstavene I H S . Dette er et latinsk Kristus-monogram, opprinnelig oppstått av et gresk monogram bestående av de tre første bokstavene i navnet IHCOYC (Jesus): IHC, hvor den tredje bokstaven ble latinisert til S. Fra middelalderen av ble monogramet oppløst forskjellig: Jesus Homonium Salvator, d.e. Jesus menneskenes frelser. In hoc signo (vinces), d.e. i dette tegn (skal du seire), en hentydning til Konstantin den stores syn. Det er jesuittenes ordenstegn, men benyttes også av andre ordner og forekommer ofte også i den evangeliske kirke på messehagler og annet kirkeutstyr.

I løpet av 1990-91 ble knefallet ved alterringen stoppet opp igjen og trukket med hud.

 

 

 

 

 

 

© COPYRIGHT  Alle Rettigheter forbeholdes  sv-mon.net