Totenviken Kirke
 

 

Totenviken kirke er en langkirke fra 1896 i Østre Toten kommune, Oppland fylke.

Kirken er i stein og har 400 sitteplasser.

Påbegynt

1886

Bygd

1896

Den Spede Begynnelse.

For å finansiere byggingen av kirkehuset, ble det sendt innsamlingslister ut i bygda, og det kom inn betydelige beløp til formålet.  Dessuten ble det arrangert basarer.

Det ble valgt en arbeidskomite, og i 1886 startet arbeidet med å få reist kirken. Men det ble selvsagt vanskelig å få orden på byggeprosessen så lenge tegninger manglet.

Arkitekt Christensen i Trondheim – som hadde slekt på Skramstad- laget et forslag, og det var meningen at han også skulle utarbeide arbeidstegninger. Komiteen valgte imidlertid å arbeide etter følgende plan: «Vi tar litt av Nes kirke og litt av Eidsvollkirke, og så velger vi det beste.»

Det kom til å gå så som så med byggingen. Og etter en tid meldte det seg et økende behov for kontante midler. Kvinneforeningen, som ble stiftet med målsettingen å skaffe til veie midler til kirkehuset, hadde en del penger til rådighet. På et møte på Fredsvold skole ble det rettet sterk kritikk av den fungerende arbeidskomite. Møtedeltakerne mente komiteen ikke hadde ivaretatt saken på en akseptabel måte. Komitemedlemmene ble ansett for å ha for dårlig kompetanse; og kvinneforeningen nektet å bidra med mer penger.

Kirkesaken ble deretter henlagt, på ubestemt tid.

 

 

 

 

© COPYRIGHT  Alle Rettigheter forbeholdes  sv-mon.net