Besøkende: 26099 

 

Gravregistrering i Nannestad for DIS- NORGE

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravreg Nannestad

 

Status:

 

Status pr:

 

 

Nannestad

 

Hvor lenge siden er det?
Reg: Ferdig    

Del 1:

Utlagt på nett 5. juni 2007

827 poster

Del 2:

Utlagt på nett 3. November 2008

820 poster

Oppgrad 1:

Utlagt på nett 2. april 2015 Hvor lenge siden er det?

170 poster

Samlet:

1.817 poster


Holter

  Hvor lenge siden er det?
Reg: Ferdig    

Del 1:

Utlagt på nett 7. mars 2008

1.281 poster

Oppgrad 1:

Utlagt på nett 22. Oktober 2017     Hvor lenge siden er det?

186 poster

Samlet:

1.467 poster


Bjørke

  Hvor lenge siden er det?
Reg: Ferdig    

Del 1:

Utlagt på nett 17. februar 2010

1.291 poster

Oppgrad 1:

Utlagt på nett 10. Mai 2020     Hvor lenge siden er det?

370 poster

Samlet:

1.661 poster


Stensgård

 

Hvor lenge siden er det?
Reg: Ferdig    

Del 1:

Utlagt på nett 27. mars 2007

397 poster

Oppgrad 1:

Utlagt på nett 04. april 2012 Hvor lenge siden er det?

25 poster

Samlet:

422 poster


Samlet

   
Reg: Nannestad: ..................................................................

1.817 poster  

Reg: Holter: ..................................................................

1.467 poster  

Reg: Bjørke: ..................................................................

1.661 poster  

Reg: Stensgård: ..................................................................

422 poster  

Reg: Minnesmerker: ..................................................................

1 poster  

Reg: Alt Samlet: ..................................................................

5.368 poster

 

 
 

Oppgradering:

     
 

 

 

 

 

 

© COPYRIGHT  Alle Rettigheter forbeholdes  sv-mon.net